reports

hardware_info

class reports.hardware_info.PDFHardwareInfo(orientation='P', unit='mm', format='A4')[source]
chapter(link)[source]
footer()[source]

Footer to be implemented in your own inherited class

header()[source]

Header to be implemented in your own inherited class

headerOnlyFirstSide()[source]

host_info

class reports.host_info.PDFHostInfo(orientation='P', unit='mm', format='A4')[source]
chapter(ipAdress, link)[source]
footer()[source]

Footer to be implemented in your own inherited class

header()[source]

Header to be implemented in your own inherited class

headerOnlyFirstSide(ipAdress)[source]

urls

views

class reports.views.GeneratePdfHardware(**kwargs)[source]

Klasa generująca raport w formacie pdf o fizycznym sprzęcie na któym została uruchomiona aplikacja.

get(request)[source]

Metoda zwracająca raport w postacie pdf zawięrającym informacje o fizycznym sprzęcie na którym :param request: obiket dla widoków Django, przechowujacy informacje o żądania HTTP użytkownika. :return: plik pdf

class reports.views.GeneratePdfHostInfo(**kwargs)[source]
get(request, ip_address)[source]