api_tools

models

port_scanner

class api_tools.port_scanner.PortScanner(ip_address, port)[source]
__init__(ip_address, port)[source]

Skaner portu - znacznie wolneijsza funckjonalność niż w nmapie. :type port: str :type ip_address: str :type ip_address: str :param ip_address: adres ip hosta :type port: str :param port: numer portu

scan()[source]

urls

views

class api_tools.views.EntropyCalculatorView(**kwargs)[source]

Obliczanie Entropii ciągu znaków - obliczanie na podstawie entropi Shannona.

get(request, value_sequence)[source]
class api_tools.views.HashCalcualtorView(**kwargs)[source]

Obliczanie najpopularnieszjych wartości hashy dla podanego ciagu znaków.

get(request, value)[source]

Zwraca wartości różnych hashy na podstawie stringa poganego przez użytkownika.

class api_tools.views.PortScannerView(**kwargs)[source]

Uwaga - takie skanowanie zajmuje dużo czasu - zdecydowanie lepiej użyć oryginalnego nmapa!

change_to_domain_addres(host)[source]
get(request, host, port)[source]

Podstawowe skanowanie portów hosta. :param request: obiekt request django :param host: adres ip lub domeny wybranego hosta :return: informacje o statusie przeskanowanych portów - “open” albo “closed”

is_ipv4(host)[source]

entropy_calculator

shanon_entropy

Moduł do obliczania entropii - rozbudowanie w przyszłosci

class api_tools.entropy_calculator.shanon_entropy.ShanonEntropy[source]
static calculate(value_sequence)[source]

hash_calculator

cryptographic_hash_calculator

Obliczanie wartości Kryptograficznych Hashy. Użycie biblioteki Crypto zamiast hashlib, ponieważ zawiera ona znane kolizje.

Nowoczesne algorytmy hashujące

rodzina SHA-2

SHA-224 SHA-256 SHA-384 SHA-512, SHA-512/224, SHA-512/256

rodzina SHA-3:

SHA3-224 SHA3-256 SHA3-384 SHA3-512

rodzaje BLAKE2

BLAKE2s BLAKE2b

class api_tools.hash_calculator.cryptographic_hash_calculator.CryptographicHashCalcualator(user_value)[source]

Obliczanie wartości Kryptograficznych Hashy. Użycie biblioteki Crypto zamiast hashlib, ponieważ zawiera ona znane kolizje.

__init__(user_value)[source]

Initialize self. See help(type(self)) for accurate signature.

property byte_string
get_blake2s_256_bits()[source]

Weilkość digest_bits od 8 do 256 The algorithm uses 32 bit words, and it therefore works best on 32-bit platforms. The digest size ranges from 8 to 256 bits:

get_blake2s_as_mac(secret='secret')[source]

Ewentulanie BLAKE2s może być użyty jak kryptograficzny MAC jeśli się zainicjalizuje go dodatkową sekretną wartością :return:

get_sha224()[source]
get_sha256()[source]
get_sha384()[source]
get_sha3_224()[source]
get_sha3_256()[source]
get_sha3_384()[source]
get_sha512()[source]

UWAGA: Hash podanty na atak “length extension attack” http://netifera.com/research/flickr_api_signature_forgery.pdf you are able to compute h(m||pad(m)||m’) for any m’ (|| stands for concatenation), even if you don’t know the entire message m https://crypto.stackexchange.com/questions/3978/understanding-the-length-extension-attack

Returns

get_sha512_truncate_224()[source]
get_sha512_truncate_256()[source]
class api_tools.hash_calculator.cryptographic_hash_calculator.CryptographicHashWrapper(value)[source]

Wrapper na dane z CryptographicHashCalcualator ponieważ wystepują problemy z kodowaniem. Pomocnicza klasa zamiast serializera dla widoku

__init__(value)[source]

Initialize self. See help(type(self)) for accurate signature.

property blake2s_256_bits_digest
property blake2s_256_bits_hexdigets
property sha224_digest
property sha224_hexdigets
property sha256_digest
property sha256_hexdigets
property sha384_digest
property sha384_hexdigets
property sha3_224_digest
property sha3_224_hexdigets
property sha3_256_digest
property sha3_256_hexdigets
property sha3_384_digest
property sha3_384_hexdigets
property sha512_digest
property sha512_hexdigets
property sha512_truncate_224_digest
property sha512_truncate_224_hexdigets
property sha512_truncate_224_warning
property sha512_truncate_256_digest
property sha512_truncate_256_hexdigets
property sha512_truncate_256_warning
property sha512_warning
property values

Zwraca jsona który może być zwrócocny bezpoeśrednio przez widok Django.

Return type

Dict

historic_hash_calculator

Kalkulator historycznych algorytmów hashujących - NIE używac w kryptografi.

SHA-1 MD2 MD5 RIPEMD-160 Keccak

class api_tools.hash_calculator.historic_hash_calculator.HistoricHashCalcualator(user_value)[source]

Obliczanie wartości Kryptograficznych Hsitorycznych Hashy. Użycie biblioteki Crypto zamiast hashlib, ponieważ zawiera ona znane kolizje.

__init__(user_value)[source]

Initialize self. See help(type(self)) for accurate signature.

get_keccak_224_bits()[source]
get_keccak_256_bits()[source]
get_keccak_384_bits()[source]
get_keccak_512_bits()[source]
get_md2()[source]
get_md5()[source]
get_ripemd160()[source]
get_sha1()[source]
class api_tools.hash_calculator.historic_hash_calculator.HistoricHashWrapper(value)[source]

Wrapper na dane z HistoricHashCalcualator ponieważ wystepują problemy z kodowaniem. Pomocnicza klasa zamiast serializera dla widoku

__init__(value)[source]

Initialize self. See help(type(self)) for accurate signature.

property keccak_224_bits_digest
property keccak_224_bits_hexdigets
property keccak_256_bits_digest
property keccak_256_bits_hexdigets
property keccak_384_bits_digest
property keccak_384_bits_hexdigets
property keccak_512_bits_digest
property keccak_512_bits_hexdigets
property md2_digest
property md2_hexdigets
property md2_warning
property md5_digest
property md5_hexdigets
property md5_warning
property ripemd160_digest
property ripemd160_hexdigets
property ripemd160_warning
property sha1_digest
property sha1_hexdigets
property sha1_warning
property values

Zwraca jsona który może być zwrócocny bezpoeśrednio przez widok Django.

Return type

Dict